Pakistan´s evolving investor friendly policy!

Pakistan´s evolving investor friendly policy!

Pakistan anerkender ligebehandling af lokale og udenlandske investorer. Alle økonomiske sektorer åbner for FDI med undtagelse af nogle få specifikke industrier som våben og ammunition, eksplosivstoffer, radioaktive stoffer, sikkerhedsudskrivning, valuta og mynte. Udenlandsk kapital op til 100% er tilladt Remitter af royality, teknisk og franchise gebyr, udbytte, kapital og overskud er tilladt. Import af råmaterialer til eksportfremstilling nul-ratede. Udenlandske investeringer er fuldt beskyttet ved at følge retsakter:

  • Foreign Private Investment [Promotion & Protection] Act, 1976.
  • Lov om beskyttelse af økonomisk reformer, 1992.

Pakistansk investeringspolitik er formuleret for at skabe et investorvenligt miljø med fokus på yderligere åbning af økonomien og markedsføring af potentialet for udenlandske direkte investeringer. Der er blevet tilbudt forskellige incitamenter til at tiltrække udenlandske investeringer, herunder fuld repatriering af kapital, kapitalgevinster, udbytte og overskud. Derudover har Pakistan ifølge de forskellige økonomiske kommentatorer de mest liberale investeringspolitiske regimer og offentlig-private partnerskaber i hele den sydasiatiske region. Det ændrede scenario med globaliseringen har bragt udviklingslandenes økonomier sammen og har tvunget dem til at vedtage liberaliserede politikker for at tiltrække udenlandske direkte investeringer (FDI). I lyset af den internationale konkurrence, Disse lande har skabt effektive og konkurrencedygtige industrielle klynger / økonomiske zoner. Disse zoner have reduced the cost of doing business and thus increasing their export share globally. Pakistans existing industrial areas and zones lack infrastructure, systems, management and service and have failed to deliver a competitive and attractive environment for investment.

At opfylde global konkurrenceevne effektivt og effektivt, oprettelse af særlige økonomiske zoner (SEZ’er, der oprettes af forbundsregeringen eller provinsregistret selv eller under forskellige former for offentlig-privat partnerskab eller udelukkende gennem den private sektor.

The provincial SEZ authorities, set up under the law, are required to move the applications received from developers to the Federal Board of Investment for seeking approval of Board of Approvals / Approvals committee.The main objective of this SEZ is to give assurance to the investors that the incentives once given cannot be withdrawn to the disadvantage to the investors. The features / incentives for the SEZs are as under:

  • One time exemption of levies on import of capital equipment for zone developers and investors.
  • Corporate Income tax holiday of 10 years for investors and 5 years for zone developers.
  • Captive power generation would be allowed to zone developers.
  • Maximum land that each SEZ can allocate for commercial use and other non-productive activities such as for setting up retail shops, other recreational areas, hospitals etc should be limited to 30 % of total land area.
  • Minimum area for a SEZ should be 50 acres.
  • Investors must begin construction within 6 month and production within 24 month of project approval. The land titled will not be transferred to the investor until after it has been in production for 6 months.
  • Each SEZ must have rules regarding investment destiny and coverage ratio in place that will have to be approved by the Board of Approval (BoA).
  • Nye deltagere i den eksisterende zone kan ansøge om SEZ-autoriteten, hvor de er placeret for at blive berettiget til SEZ.

 

Comments are closed.