Pakistani Ambassadors in Denmark

Pakistani Ambassadors in Denmark

Dansk Erhverv

Tariq Sundoo ceo, Jesper Juul Jensen Dir., H.E. Shoaib Sarwar & Nadeem Farooq, Former MP.

Suhail Sundoo, Ambassador Jakob Linulf & Tommy Häggmark

H.E. Ahmed Farooq and Tariq Sundoo CEO 2020

Munawar Hussain, Zain Abideen, Suriya Kasim, Hassan Mahmood, H.E. Gardezi, Kurt Damsted, Suhail Sundoo & Nasar Mailk

Adeel Abbas, Suhail Sundoo, H.E. Ole Thonke, H.E. Zulfiqar Gardezi & Tariq Sundoo

H.E. Naseem Ahmed & M. Bashir Sundoo 1976 -1979

Ambassador Javed Qureshi
Ambassador Fauzia Abbas Mufti, Tariq Sundoo CEO & Ambassador Masroor Jaunejo
Syed Munawar Hussain, Tariq Sundoo & anbassador Fauzia Abbas Mufti
BOI Mr. Cheema, Kurt Damsted, H.E. Masror Junejo, H.E. Jesper Møller Sørensen & Tariq Sundoo
? H.E. Masror Junejo & Suhail Sundoo

Uffe Ellemann- Jensen, H.E. Fauzia Abbas Mufti & Kurt Damsted Chairman DPBC.