AIIB and SCO!

AIIB and SCO!

 


 

Pakistan er blevet medlem af Asian Infrastructure Bank (AllB) & Shanghai Cooperation Organization (SCO).

AllB vil yde midler til udvikling af vejsystemer, telekommunikation og andre infrastrukturprojekter, mens hovedmålene for Shanghai Cooperation Organisation (SCO) er at

  • (i) styrke forbindelserne mellem medlemsstaterne
  • ii) fremme samarbejde inden for politiske anliggender, økonomiske og handelsmæssige, videnskabelige og tekniske, kulturelle og uddannelsesmæssige områder samt energi, transport, turisme og miljøbeskyttelse
  • (iV) beskytte regional fred, sikkerhed og stabilitet og
  • v) skabe en demokratisk, retfærdig, international politisk og økonomisk orden

 

 

Comments are closed.